Danh sách bài viết theo chuyên mục

Bài tuyên truyền bệnh phong 


 

Phát thanh măng non tháng 9 năm 2019  

Bài phát thanh tuần 17  

Mời các bạn lắng nghe chương trình phát thanh măng non của trường TH Vĩnh Khê!

Bài phát thanh tuần 16  

Xin mời các bạn lắng nghe chương trình phát thanh măng non của liên đội trường Tiểu học Vĩnh Khê.