Lịch công tác
Thứ năm, ngày 30/09/2021
7 giờ 30

- BGH dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp lớp học, bếp ăn bán trú, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong nhà trường.

Thứ sáu, ngày 01/10/2021
7 giờ 30

- BGH dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp lớp học, bếp ăn bán trú, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong nhà trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 29 / 09 / 2021
7 giờ 30

- BGH dự giờ thăm lớp, kiểm tra nề nếp lớp học, bếp ăn bán trú, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong nhà trường.