Asset Publisher

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ HƯỞNG ỨNG KẾ HOẠCH SỐ 113/KH-BGDĐT

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ HƯỞNG ỨNG KẾ HOẠCH SỐ 113/KH-BGDĐT

Thực hiện công văn số 205/PGD&ĐT về việc hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, trường TH Vĩnh Khê tổ chức cho các em học sinh, phụ huynh và CB-CNV nhà trường ký cam kết thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

     Dự lễ ký cam kết tại trường TH Vĩnh Khê có Ban đại diện phụ huynh nhà trường, toàn bộ CB-GV-CNV cùng hơn 1200 em học sinh trong toàn trường.

     Sau khi dự lễ phát động hưởng ứng qua truyền hình trực tuyến, tại điểm cầu Vĩnh Khê, các em học sinh, Ban đại diện phụ huynh học sinh các lớp và đại diện các tổ chuyên môn nhà trường đã cùng nhau ký vào bản cam kết thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe máy, xe 2 bánh chạy bằng điện.

 

 

 

 

 

 

Đại diện học sinh, phụ huynh cùng các đoàn thể nhà trường

cùng ký cam kết thực hiện tốt qui định bắt buộc đội mũ bảo hiêmr

 

 

Cùng nắm tay thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt ATGT

 

     Thông qua hoạt động này giúp các em học sinh ý thức hơn về việc thực hiện nghiêm túc An toàn giao thông, và trên hết tạo cho các em việc biết giữ an toan cho bản thân khi tham gia giao thông.

 

NHÓM TIN BÀI