Asset Publisher

DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM HỌC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỤM IV

DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM HỌC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỤM IV

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, ngày 16/9/2016 phòng GD &ĐT đã tổ chức duyệt kế hoạch năm học đối với các trường tiểu học cụm IV.

     Tham dự buổi duyệt kế hoạch năm học gồm lãnh đạo, chuyên viên GD&ĐT, BGH và Chủ tịch công đoàn các trường tiểu học cụm IV.

 

 

     Công tác xét duyệt kế hoạch năm học 2016-2017 đã đảm bảo tính nghiêm túc và chất lượng với tinh thần xây dựng và chia sẻ, buổi duyệt kế hoạch diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở và sôi nổi. Các ý kiến nhận xét, định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT đã giúp các trường xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chung của ngành và phù hợp với đặc thù riêng của mỗi trường đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

     Hy vọng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng GD&ĐT, các trường Tiểu học cụm IV sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

ANH THƯƠNG