To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tham dự thành công Hội thi “ Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh” năm 2018 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh (Thành phố Hạ Long) 

Nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TW ngày 15/10/2007 về "Tiêp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", đồng thời, để triển khai hiệu quả Ngị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh "Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới". Tại hội thi cấp thị xã đồng chí Lưu Thị Dung – giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Khê đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình và tiếp tục được lựa chọn tham dự hội thi "Báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh".

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Wednesday, 14 / 11 / 18
14/11

+ Đ/c Lê Thị Thu- Hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

+ Đ/c Nguyễn Thị Phượng; Dương Thị Thúy Hằng – Phó Hiệu trưởng: Làm việc tại trường.

Thông báo
The selected web content no longer exists.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên