To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Ngày hội làm đèn ông sao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu 2018 

Sáng ngày 16/9, tại trường Tiểu học Vĩnh Khê, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với TX Đông Triều tổ chức ngày hội làm đèn ông sao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2018

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 23 / 09 / 18
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên