Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ TỔ CHỨC NGÀY HỘI CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ TỔ CHỨC NGÀY HỘI CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2016-2017

Sáng ngày 20/12, trường Tiểu học Vĩnh Khê đã tổ chức ngày hội chúng em với An toàn giao thông năm học 2016-2017.

     Tham gia ngày hội có 16 đội thi đến từ 2 khối lớp 4 và lớp 5. Các đội trải qua 03 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức và xé dán tranh (có lời bình).

 

 

 

Phần thi chào hỏi

 

 

Phần thi kiến thức

 

 

 

Phần thi xé dán tranh và hùng biện

 

     Ngày hội là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, cũng là cơ hội cho học sinh và các thầy, cô giáo nhà trường giao lưu, cùng nhau chia sẻ những phương pháp giáo dục hiệu quả, những kiến thức an toàn giao thông, văn hóa giao thông và các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.  Ngày hội đã mang lại ý nghĩa và tầm quan trọng, góp phần tạo nên sự thay đổi nhận thức, ý thức tham gia giao thông trong học sinh,  góp phần đẩy mạnh hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học./.

 

GIANG THANH