Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam ngày 21/04 hàng năm, Trường TH Vĩnh Khê tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/04

     Ngày sách Việt Nam được tổ chức góp phần tích cực vào việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

     Ngày sách cũng là cơ hội để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và người sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; đồng thời thông qua ngày hội sách đã góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho Thiếu niên Nhi đồng nói chung và các em học sinh trường TH Vĩnh Khê nói riêng.

     Nhân dịp này, thư viện trường TH Vĩnh Khê cũng đã tặng sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

 

Phát triển văn hóa đọc giữ một vai trò quan trọng trong xã hội

 

Cô Vũ Thị Thu Hương -  Nhân viên thư viện tặng sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

 

GIANG THANH