Xuất bản thông tin

Tập huấn công tác giáo dục phòng chống tội pham, phòng chống ma túy và buôn bán người.

Tập huấn công tác giáo dục phòng chống tội pham, phòng chống ma túy và buôn bán người.


Ngày 19/12, tại trường TH Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục phòng chống tội pham, phòng chống ma túy và buôn bán người cho trên 150 đại biểu, mỗi trường TH, THCS trong toàn huyện có 03 đại biểu (Gồm: 01 Ban Giám hiệu, 01 Tổng phụ trách Đội và 01 giáo viên chủ nhiệm lớp).

 

Đ/c Lê Thu Trà - Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được truyền đạt, Phổ biến nội dung các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người; Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Phổ biến nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT - BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 31/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, doanh nghiệp, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Quyết định số 48/2006 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về xử lý người học có liên quan đến ma túy; các chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người. Công tác triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người tại các đơn vị trường học. Thực trạng về vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên và các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên. Thực trạng về ma túy và tội phạm ma túy, cách nhận biết và biện pháp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động nhằm phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người của Trường THCS Mạo Khê II trong những năm qua; báo cáo về công tác tuyên truyền, công tác phối kết hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong việc thực hiện phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người của  Trường Tiểu học Thị trấn Đông Triều.

Qua Hội nghị tập huấn các đại biểu đã nắm vững được các kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người. Đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, làm chuyển biến cơ bản trong ngành GD&ĐT, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người.Tạo môi trường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, từ đó nhân rộng các mô hình tuyên truyền có hiệu quả trong các đơn vị trường học. Gắn các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người với phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

                                                                 Thu Phương