Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH VĨNH KHÊ

-------------------

Số:   /THVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Đông Triều, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017

 

            Căn cứ công văn số 68/PGD&ĐT ngày 20/01/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc phân công trực Tết Đinh Dậu 2017, trường Tiểu học Vĩnh Khê phân công các đồng chí CB-GV-NV trực Tết cụ thể như sau:

 

TT

Ngày trực

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Bảo vệ

1

25/01/2017

(28 Tết)

Lê Thị Thu

Vũ Thị Thu Hương

Hiệu trưởng

Nhân viên TV

0975861848

0902230698

Bạch Văn Vũ

Nguyễn Văn Chức

2

26/01/2017

(29 Tết)

Dương Thị Thúy Hằng

Vũ Thị Hảo

P. Hiệu trưởng

NV Y tế

0972332162

01282155666

Nguyễn Văn Chức

Trần Văn Dũng

3

27/01/2017

(30 Tết)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Huyền

P. Hiệu trưởng

Kế toán

01266424028

01683808915

Trần Văn Dũng

Bạch Văn Vũ

4

28/01/2017

(Mùng 1 Tết)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Huyền

P. Hiệu trưởng

Kế toán

01266424028

01683808915

Bạch Văn Vũ

Nguyễn Văn Chức

5

29/01/2017

(Mùng 2 Tết)

Lê Thị Thu

Vũ Thị Thu Hương

Hiệu trưởng

Nhân viên TV

0975861848

0902230698

Bạch Văn Vũ

Trần Văn Dũng

6

30/01/2017

(Mùng 3 Tết)

Dương Thị Thúy Hằng

Vũ Thị Hảo

P. Hiệu trưởng

NV Y tế

0972332162

01282155666

Trần Văn Dũng

Bạch Văn Vũ

7

31/01/2017

(Mùng 4 Tết)

Dương Thị Thúy Hằng

Vũ Thị Hảo

P. Hiệu trưởng

NV Y tế

0972332162

01282155666

Nguyễn Văn Chức

Bạch Văn Vũ

8

01/02/2017

(Mùng 5 Tết)

Nguyễn .T. Hồng Hạnh

Lương Thị Loan

CTCĐ

TTCM

0936507425

01699011169

Nguyễn Văn Chức

Trần Văn Dũng

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Thu